Facebook
Thursday, 24 September 2020 | EXCHANGE RATE EUR 4.4946 PLN
pl | en

+48 22 11 200 11

Project Management

Efektywne funkcjonowanie inwestycji oraz ich rynkowy sukces wymaga aktywnego, stale doskonalonego i na wskroś nowoczesnego systemu zarządzania. Oznacza to pełne i rzeczywiste uczestnictwo w procesach zachodzących na rynku: uważną obserwację przemian, kompleksową analizę zachowań konsumentów oraz kreatywne przewidywanie przyszłych kierunków rozwoju. Dziś o sukcesie projektu w sferze zarządzania nieruchomościami decyduje cała gama czynników: szczegółowe badania marketingowe, prawidłowo dobrany profil najemców, ścisła i elastyczna współpraca z najemcami, efektywny marketing i pozycjonowanie projektu na rynku, a także właściwa komercjalizacja powierzchni. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi biznesowych wymaga wysokiej specjalizacji i umiejętności tworzenia szeregu rozwiązań w procesie zarządzania nieruchomościami. Rozumiejąc złożoną i ważną rolę, jaką odgrywa zarządzanie nieruchomością w procesie inwestycyjnym, kompleksowa usługa dedykowana nieruchomościom komercyjnym jest kluczem do sukcesu na rynku. Kompleksowe, aktywne podejście do zarządzanych nieruchomości poprzez strategie optymalizacji i doboru najemców, pozycjonowanie marketingowe, konserwację i obsługę zarówno techniczną jak i księgowo-finansową, maksymalizuje przychody i wartość nieruchomości.

Skoordynowane usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, poprzez skupienie  na efektywności operacyjnej, zarządzaniu umowami najmu, doborze optymalnego tenant-mix, optymalizacji cen dostawców usług i mediów, maksymalizuje wartości nieruchomości dla naszych klientów.

Rozumienie wszelkich kwestii w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju oraz innych systemów usprawniających działanie nieruchomości, stała współpraca  z wieloma specjalistami w celu wdrożenia praktycznych, efektywnych kosztowo rozwiązań jest drogą do osiągniecia sukcesu w tym aspekcie.  Property Management działa w najlepszym interesie właściciela poprzez efektywne zarządzanie nieruchomością, optymalizację doboru najemców oraz budżetu, budując w ten sposób pozytywną markę nieruchomości.