Facebook
czwartek, 24 września 2020 | ŚREDNI KURS EUR 4.4946 PLN
pl | en

Reprezentacja Wynajmującego

Każdy, nawet najmniejszy Wynajmujący powinien opracować strategię najmu, która pozwoli  zwiększyć przychód przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Analizy  nieruchomości, lokalizacji i rynku, usługi planowania obiektów typu build-to-suit, strategie marketingu i najmu, programy marketingowe oraz negocjowanie warunków najmu to tylko podstawowe zadania, z którymi musi się zmierzyć Właściciel nieruchomości komercyjnej. 

Usługi reprezentacji wynajmującego oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zarówno dla dużych deweloperów i operatorów nieruchomości jak i lokalnych przedsiębiorców składają się z tych samych etapów pracy i mają jeden cel- maksymalizację zysków i minimalizację kosztów.  Jest to możliwe do uzyskania dzięki skutecznym planom marketingowym oraz ciągłym badaniom rynku. Indywidualnie dopasowane usługi komercjalizacji, oparte na analizie unikalnych cech każdej z nieruchomości oraz wybór i promocję tych najważniejszych, mogą zadecydować o sukcesie. Dużo uwagi należy poświęcić analizie celów inwestora, tenant-mix, przepływowi pieniędzy generowanych przez nieruchomość oraz sytuacji i konkurencji rynkowej.

Stała komercjalizacja powierzchni biurowej jest tylko jednym z aspektów pracy ekspertów na rzecz właścicieli nieruchomości biurowych. Bez względu na to czy jest to tylko jeden budynek czy cały kompleks biurowy, specjaliści powinni opracować kompleksowe strategie mające na celu przyciągnięcie i utrzymanie najemców, realizując jednocześnie krótko i długoterminowe cele Wynajmującego. Działania  te maja na celu odpowiednie pozycjonowanie oraz prezentację nieruchomości potencjalnym najemcom.

Pozycja rynkowa oraz atrakcyjność nieruchomości handlowych są ściśle związane z jakością najemców.  Dlatego też specjaliści powinni opracować strategie wynajmu, dokonać pełnej krótko i długoterminowej analizy czynników określających optymalny skład najemców obiektu handlowego oraz jego odpowiednie pozycjonowanie. Bez względu na to czy jest to tylko lokalne centrum handlowe czy też wielkomiejska galeria, kompleksowa wiedza ekspertów potrafi sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom.

W ramach usługi reprezentacji wynajmującego zespół wnikliwie bada każdą nieruchomość uwzględniając jej aktualny tenant-mix, ograniczenia najemcy związane ze sposobem użytkowania oraz konfiguracją powierzchni handlowej, a także warunki oraz konkurencję na rynku. Wykorzystując fachową wiedzę tworzy się innowacyjne strategie wynajmu oraz kampanie marketingowe, które przyciągają i utrzymują właściwych najemców, maksymalizują możliwe do osiągniecia stawki czynszu, a także zwiększają sprzedaż najemców zapewniając najemcom wzrost wartości ich aktywów.

Komercjalizacja powierzchni magazynowych i przemysłowych wymaga ciągłego monitorowania rynku aktualnych i potencjalnych najemców. Analiza  takich elementów  jak: optymalny tenant-mix, charakterystyka budynku, aktualne i przyszłe potrzeby Wynajmującego, oczekiwania najemców, a także konkurencję na rynku wynajmu powierzchni magazynowej i przemysłowej pozwoli na maksymalne wykorzystanie nieruchomości.

Wynajmując zarówno pojedyncze nieruchomości jak i całe parki magazynów trzeba stworzyć  kompleksowe strategie mające na celu przyciągnięcie i utrzymanie najemców realizując jednocześnie krótko i długoterminowe cele Wynajmującego.